სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია
პაროლის აღდგენა

ძიება საიტზე

ნავიგაცია

ბანერები

ვალუტის კურსი

USD
0
up
EUR
0
up

GBP
0
up
RUS
0
up

გამოკითხვა

საიდან შეიტყვეთ ჩვენს შესახებ?

სტატისტიკა

???????@Mail.ru
ostati.ge
ბინის შიდა აზომვა
azomviTi naxazebis momzadeba,binis Sida azomva,sakadastro azomvebi,azomviTi samuSaoebi,binis azomva,saxlis azomva,binis azomviTi naxazi, azomviTi naxazis momzadeba,azomviTi naxazis gakeTeba,naxazebis damzadeba,Sida azomva,Sida azomviTi naxazi,binis gamijv

საიტის წესები

1. უძრავი ქონების კომპანია შპს ”RealMakler.ge” გიწევთ დახმარებას  უძრავი ქონების რეალიზაციაში;


2. განცხადება უძრავი ქონების დროებით ან სამუდამოდ გასხვისების შესახებ შეიძლება გაკეთდეს როგორც ფასიანი, ასევე უფასო (იხ. კომენტარი);

3. ფასიანი განცხადება


3.1 განცხადება ქვეყნდება მხოლოდ თანხის გადახდის შემდეგ თქენი კონტაქტებით და დაინტერესების შემთხვევაში მესამე პირი გიკავშირდებათ უშუალოდ თქვენ;

3.2 განცხადების ვადის ამოწურვის შემდეგ, თუ არ მოხდება თანხის ხელახალი გადახდა ან შეტყობინება მისი რეალიზაციის შესახებ, იგი გადავა ავტომატურად ჩვენს კონტაქტებზე და იმოქმედებს უფასო განცხადების პირობები;

4. უფასო განცხადება


4.1 განცხადება ქვეყნდება უვადოდ მასში აღწერილი უძრავი ქონების რეალიზაციამდე ან გარაკვეული მიზეზების გამო ამ უძრავი ქონების რეალიზაციის შეჩერებამდე. ორივე შემთხვევაში კომპანია დაუყოვნებლივ უნდა ფლობდეს სრულ ინფორმაციას.

4.2 განცხადებაში აღწერილ უძრავი ქონების რეალიზაციას ემსახურება კომპანიის საბროკერო განყოფილება;

4.3 იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიის საშუალებით, კომპანიის ბროკერების მიერ განხორციელდება ფართის მესამე პირის მიერ შეძენა/ქირავნობა, კომპანია იღებს საკომისიოს შემდეგი პირობებით: შეძენის შემთხვევაში - გარიგების ღირებულების 2%, ხოლო ქირავნობის შემთხვევაში - მთლიანი ქირავნობის საკონტრაქტო ღირებულების 10%;

4.4 იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს მიერ კომპანიისათვის საკომისიო თანხის გადახდისაგან თავის არიდების მიზნით თქვენ დამალავთ თქვენი კუთვნილი ფართის დროებით ან სრულ გასხვისებას კომპანიის მიერ შეთავაზებულ მესამე პირზე, თუმცა რეალურად აღმოჩნდება, რომ  ფართის ფაქტიური ფლობა ხორციელდება სწორედ კომპანიის მიერ შეთავაზებული მესამე პირის მიერ, თქვენ  ვალდებული ხართ გადაიხადოთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკომისიო. 


5. ფართის სარეალიზაციო ღირებულების შეცვლის შემთხვევაში,  კომპანიას დაუყოვნებლივ უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ამ ცვლილების შესახებ;


6. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე!

 

7. რა სიდიდის სურათები შემიძლია დავამატო?
საიტზე დამატებული სურათის სიდიდე არ უნდა აღემატებოდეს 1,5 MB-ს და ზომები 1000X1000 პიქსელს. რეკომენდირებული სურათის სიდიდე 1MB-მდე და ზომით 800X600 პიქსელი.


© RealMakler.ge ყველა უფლება დაცულია

Address: M. Kostava St. 72; Tbilisi, Georgia (Vake-Saburtalo, Saburtalo)
Phone: +995 32 236 51 04
Email: info@realmakler.ge
Website: www.realmakler.ge

Artmedia